Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích được mô tả trong Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.

1. Thông tin thu thập:

  • Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đặt mua sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại.
  • Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân về bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web bạn đã truy cập trước đó.

2. Mục đích sử dụng:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xác nhận đơn hàng, giao hàng và liên lạc với bạn về tình trạng đơn hàng.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm.

3. Bảo mật thông tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin này khỏi mất mát, lạc hậu, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  • Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những bên thứ ba cần thiết để xử lý đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn.

4. Quyền lợi của bạn:

  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi đã thu thập về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo một số điều kiện.
  • Để thực hiện quyền lợi của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Trân trọng,